Politechnika Opolska

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Zapraszamy naszych absolwentów, którzy bronili pracę dyplomową po 30 września 2021 r. do udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez Opolski Oddział SEP oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

Prace zgłoszone do konkursu muszą wcześniej zostać ocenione przynajmniej na ocenę 4,5 przez promotora oraz recenzenta. Praca może być zgłoszona do Konkursu tylko jeden raz.

Dokumenty elektroniczne wymagane do zgłoszenia pracy do Konkursu:
– Zgłoszenie do Konkursu (w formacie pdf),
– Recenzje promotora i recenzenta (pobrane z systemu APD PO w formacie pdf, nie są konieczne podpisy),
– Praca dyplomowa (pobrana z systemu APD PO w formacie pdf).
Dokumenty te należy przesłać do 17 listopada 2022 r. do godz.12.00 na adres Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży i Studentów   Opolskiego Oddziału SEP – dra inż. Arkadiusz Gardecki – a.gardecki@po.edu.pl.

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 16.00 w sali Rady WEAiI (bud.4, sala 101) na Kampusie Politechniki Opolskiej ul. Prószkowska 76.

Uczestnik Konkursu ma obowiązek przedstawić osobiście pracę w trakcie finału Konkursu w postaci 10 minutowej prezentacji. W wyjątkowych przypadkach (zdarzenie losowe) istnieje możliwość przedstawienia prezentacji przez promotora pracy. Uczestnik Konkursu dostarcza na czas trwania finału Konkursu jeden egzemplarz wydrukowanej pracy. Egzemplarz ten jest zwracany po ogłoszeniu wyników Konkursu.
Prace zgłoszone do konkursu, ale nie zaprezentowane w czasie finału Konkursu (przez dyplomanta lub promotora) są pomijane w dalszym postępowaniu konkursowym.
Konkurs kierowany jest do absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej oraz kierunku Mechatronika Wydziału Mechanicznego pod warunkiem realizacji pracy pod promotorstwem pracownika z WEAiI.

Formularz zgłoszeniowy:

Szczegółowy regulamin konkursu:

WYDARZENIA

Mikołajki na WEAiI

Drogi Studencie i Studentko! Świętuj Mikołajki na WEAiI razem z Akademickim Biurem Karier !

WAŻNE

Inne aktualności