DOT.: STUDENTÓW PISZĄCYCH PRACĘ

WYMAGANIA stawiane pracom dyplomowym-> wersja pdf

WSKAZÓWKI dla osób piszących pracę dyplomową -> wersja doc

 

DOT.: STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY

 

Informacje na temat procedury przeprowadzania egzaminów dyplomowych znajdują się na stornie COS

www.cos.po.opole.pl