Dyrektor: dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO
Z-ca Dyrektora: dr inż. Anna Bryniarska

 http://ii.po.opole.pl

 

Struktura


Opis

Instytut Informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki powstał pod koniec 2016 roku w wyniku połączenia części Instytutu Automatyki i Informatyki z Katedrą Elektrowni i Systemów Pomiarowych.

Prace naukowe i badawcze na Instytucie skupiają się wokół szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych rozwiązaniach przemysłowych i biznesowych.

W ramach prowadzonych prac dydaktycznych zajęcia praktyczne przeprowadzane są w laboratoriach, których szczegółowa lista dostępna jest na stronie instytutu:  http://ii.po.opole.pl/index.php/laboratoria/dydaktyczne.

Główną cechą Instytutu Informatyki jest duża otwartość względem biznesu i firm, oraz współpraca poprzez organizację różnych wydarzeń jak na przykład  konferencje studenckie takie jak IT Academic Day, Dni IT, Maraton Programowania PiastCode czy Otwarte Mistrzostwa Opola w Programowaniu Zespołowym. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach i spotkaniach z przedstawicielami firm z branży IT, na których poznają nowe technologie z branży oraz ofertę swoich przyszłych pracodawców.