Postępowania habilitacyjne

wg ustawy z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, po. 455)

 

 

Data rozpoczęcia postępowania Data zakończenia postępowania Pracownik Temat monografii Załączniki
12.06.2018 r.   dr inż. Henryk Majchrzak  


Harmonogram

Opinia - Prof. dr hab. inż Jerzy Szkutnik 
Opinia - Prof. dr hab. inż Zbigniew Nadolny 
 
Recenzja - Prof. dr hab. inż Krzysztof Badyda
Recenzja - Prof. dr hab. inż Waldemar Kamrat 
Recenzja - Prof. dr hab. inż Konstanty Marek Gawrylczyk

31.01.2013 r. 05.09.2013 r. dr inż. Rafał Wróbel Aspekty temperaturowe w projektowaniu maszyn elektrycznych i elementów pasywnych Autoreferat
Wniosek 
Decyzja 
Harmonogram 
Uchwała
23.10.2014 r. 11.06.2015 r. dr inż. Maciej Zdanowski Ocena podatności izolacji transformatorów na elektryzację strumieniową

Autoreferat
Wniosek 
Komisja
Harmonogram
Uchwała