PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DOKTORSKIEJ 
i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

zawiadamia, że w dniu 15 września 2020 r. o godz. 10:00 
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra inż. Marcina Kulika

nt. „Układ przetwarzania energii drgań mechanicznych w energię elektryczną z nieliniowym rezonansem elektromechanicznym- badania teoretyczne i eksperymentalne ”.

Promotor rozprawy:
prof. dr hab. inż. Mariusz Jagieła- prof. zw. Politechniki Opolskiej

Promotor pomocniczy:
dr inż. Krzysztof Górecki

Recenzenci:
dr hab. inż. Rafał Wojciechowski- Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. Politechniki Krakowskiej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.
Z rozprawą doktorską oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu. Streszczenie rozprawy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie: https://we.po.opole.pl/index.php/nauka/doktoraty