PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DOKTORSKIEJ 
i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr inż. Agnieszki Tiszbierek

nt. „Algorytm Quine’a- Mc Cluskeya minimalizacji interakcyjnych wielowartościowych funkcji logicznych i jego zastosowanie w optymalizacji decyzyjnej układów automatyki i sterowania”.

Promotor rozprawy:
prof. dr hab. Marian Partyka- Politechnika Opolska

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Piotr Osiński- Politechnika Wrocławska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.
Z rozprawą doktorską oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu. Streszczenie rozprawy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie: https://we.po.opole.pl/index.php/nauka/doktoraty