PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DOKTORSKIEJ 
i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 10:00
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra inż. Jacka Łuczaka

nt. „Zastosowanie metod klasteryzacji do klasyfikacji sygnałów emisji akustycznej generowanej przez wyładowania niezupełne”.

Promotor rozprawy:
dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. Politechniki Opolskiej

Recenzenci:
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski- prof. Politechniki Rzeszowskiej
dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz- Politechnika Lubelska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.
Z rozprawą doktorską oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu. Streszczenie rozprawy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie: https://we.po.opole.pl/index.php/nauka/doktoraty