Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Wydziału,
JM Rektor Politechniki Opolskiej wydał komunikat dotyczący dalszych zajęć dydaktycznych. Oto treść komunikatu:

Biorąc pod uwagę obecną, dynamicznie zmieniającą się sytuację, władze Uczelni stoją na stanowisku, aby wszystkie zajęcia, które do tej pory były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, do końca semestru letniego 2019/2020 były realizowane w tej samej formie. Ponadto, rekomenduje się, aby wszystkie zaliczenia oraz egzaminy były przeprowadzone w sposób zdalny.

Zmiana stanowiska może nastąpić wyłącznie w sytuacji, kiedy zmuszą nas do tego wymogi prawne.

Decyzja w sprawie sposobu przeprowadzenia zajęć, których efektów kształcenia nie można zweryfikować w oparciu o narzędzia wykorzystujące metody i techniki kształcenia na odległość (np. laboratoria, praktyki), zostanie podjęta po 24 maja br.

Rektor

dr hab. inż. Marcin Lorenc

Link do materiałów w Wiadomościach Uczelnianych: https://wu.po.opole.pl/komunikat-w-sprawie-dalszego-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-na-politechnice-opolskiej/