Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o Stypendium Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola wypłacane w roku akademickim 2019/2020. Aktualizacja ogłoszenia z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne: WNIOSKI należy wysłać WYŁĄCZNIE pocztą, listem zwykłym (nie poleconym, aby uniknąć Państwa wizyt w placówkach pocztowych). Termin: do dnia 24 marca 2020 roku - decydować będzie data stempla pocztowego na przesyłce.

Więcej informacji na stronie: https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/stypendia-doktoranckie-prezydenta-miasta-opola