Nasz wydział mieści się w kilku budynkach na Drugim Kampusie przy ul. Prószkowskiej. Znajdują się tam ciekawe laboratoria, które są wykorzystywane na zajęciach, ale także w pracach naukowych. O kilku z nich można przeczytać w Wiadomościach Uczelnianych: Laboratorium Robotyki, Laboratorium Techniki Wysokich Napięć, Laboratorium Układów Programowalnych Automatyki, Laboratorium NeuroScience

Czytaj więcej...

Nasz wydział ma ponad 50-letnią historię. Pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 1966/67. Od tego czasu nasza struktura wiele razy się zmieniała, udoskonala, aby być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Dzisiaj kształcimy studentów na sześciu kierunkach: Automatyka i Robotyka, Elektronika Przemysłowa, Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria biomedyczna, Technologie energetyki odnawialnej. Studia na kierunku Informatyka są prowadzone także w języku angielskim. Kliknij na wybrany kierunek, aby dowiedzieć się więcej szczegółów. Pierwsza tura rekrutacji trwa do 16.08.2020 roku do godz. 23.00. 

Wybierz kierunek, aby przejść do rekrutacji

Strona główna Automatyka i Robotyka Elektronika Przemysłowa Elektrotechnika Informatyka Inżynieria biomedyczna Technologie energetyki odnawialnej

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ na specjalności:

      • Eksploatacja odnawialnych źródeł energii

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę także na kierunkach pokrewnych.

DODATKOWE INFORMACJE

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<

Studia na tym kierunku to prawdziwe wyzwanie! Wiedzę zdobędziesz zarówno pod kątem technicznym, jak i medycznym.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Kształcenie na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA pozwala absolwentowi na opanowanie obszernego zasobu wiedzy z zakresu przedmiotów kierunkowych technicznych na przykład: czujniki i przetworniki, pomiary elektrycznych wielkości medycznych, podstawy teorii sygnałów i systemów, mikrokontrolery w inżynierii biomedycznej, bazy danych w zastosowaniach biomedycznych oraz z zakresu przedmiotów kierunkowych płynących z nauk o zdrowiu na przykład: biologii z elementami mikrobiologii i genetyki, anatomii prawidłowej człowieka, fizjologii starzenia się, kinezjologii.

W ramach przedmiotów specjalnościowych przekazywana jest m. in. wiedza z zakresu: biomateriałów, implantów i sztucznych narządów, interfejsów mózg-komputer, przetwarzania obrazów biomedycznych, analizy sygnałów biomedycznych, podstaw medycznych systemów doradczych, telemedycyny oraz systemów wbudowanych na potrzeby inżynierii biomedycznej.

Absolwent posiada ogólną wiedzę w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Posiada także ogólną wiedzę w zakresie właściwości i budowy materiałów, z których można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu.

Absolwent potrafi formułować biomedyczne problemy inżynierskie i rozwiązywać je za pomocą nowoczesnych technik komputerowych; kierować zespołami interdyscyplinarnymi, w Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: AUTOMATYKA I ROBOTYKA lub INFORMATYKA, a także na kierunkach pokrewnych.

DODATKOWE INFORMACJE

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<

Elektryzująca oferta edukacyjna dla tych,którzy wiążą swoje życie z wyzwalaniem energii.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, jak: teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia elektryczna i elektroniczna, maszyny elektryczne, elektronika i energoelektronika, podstawy elektroenergetyki, technika mikroprocesorowa, urządzenia elektryczne, podstawy napędu elektrycznego, a także komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych.

Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych dla elektrotechniki oraz umiejętności w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji różnego rodzaju układów elektrycznych.

Jest przygotowany do projektowania i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczeń i ochrony urządzeń elektrycznych, a także prowadzenia eksploatacji urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną, urządzeń łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych.

Absolwent jest przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji mikroprocesorowych i mikrokomputerowych systemów pomiarowych, diagnostycznych i sterujących, a także do efektywnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi dla celów optymalizacji, symulacji oraz projektowania szeroko rozumianych systemów elektrycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku ELEKTROTECHNIKA lub innym.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Specjalność:

• Elektroenergetyka przemysłowa

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Absolwent posiada w stopniu zaawansowanym ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada również umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Odznacza się także zdolnością do pracy twórczej oraz zdolnością do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi.

 

DODATKOWE INFORMACJE

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<