PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DOKTORSKIEJ 
i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

zawiadamia, że w dniu 23 września 2020 r. o godz. 10.00
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra inż. Piotra Szpulaka

nt. „Numeryczna analiza i modelowanie komputerowo przekształconych wizualizacji rozkładu natężenia pola elektrycznego w złożonych układach dielektryków płaskich”.

Promotor rozprawy:
prof. dr hab. inż. Paweł Frącz - Politechnika Opolska

Promotor pomocniczy:
dr inż. Szczepan Paszkiel - Politechnika Opolska

Recenzenci:
dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
dr hab. inż. Hubert Morańda, prof. Politechniki Poznańskiej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.
Z rozprawą doktorską oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu.  Streszczenie rozprawy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie: https://we.po.opole.pl/index.php/nauka/doktoraty

Wiadomości uczelniane